Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life


Samen op zoek

naar de essentie van het leven...


  

Werkwijzen

Lichaam, geest en ziel zijn verbonden en beïnvloeden elkaar. Onverwerkte levens- ervaringen kunnen blokkades veroor- zaken op fysiek, mentaal, emotioneel of energetische niveau. Ons lichaam reageert op negatieve gemoedstoe-standen zoals angst, verdriet, boosheid, etc.


Als we langdurig zulke emoties met ons meedragen (d.w.z. ze niet verwerken) kan dit zich vertalen in lichamelijke klachten. Vaak hebben we niet door dat we deze emoties hebben of wat ze met ons doen, omdat we niet goed in contact staan met ons lichaam.


De behandelingen zijn erop gericht om blokkades op te lossen en het lichaamsbewustzijn te verbeteren.  Zo leert men bij zichzelf emotionele en fysieke spanningen sneller herkennen en gemakkelijker los te laten.


Op deze pagina's worden de diverse behandelwijzen uitgelegd.

Begeleiding paranormale ervaringen

De therapeut begeleidt cliënten (volwassenen en kinderen) bij het omgaan met paranormale ervaringen. Daarbij gaat het over verschijnselen en waarnemingsvormen die niet met de normale zintuiglijkheid te verklaren zijn. De wetenschap die zich hiermee bezighoudt wordt parapsychologie genoemd.

Paranormale ervaringen zijn heel persoonlijk. Ze kunnen aangenaam maar tegelijkertijd ook verwarrend zijn of onprettige informatie met zich meebrengen. Kinderen en volwassenen kunnen ook angst ontwikkelen, omdat ze niet goed om kunnen gaan met de waarnemingen.

Het kan zijn dat iemand geen moeilijkheden met zijn ervaringen ondervindt, maar dat het vooral zijn omgeving is die voor problemen zorgt. Dit omdat de omgeving niet altijd onderkent dat sommige ervaringen paranormaal zijn. Men heeft er onvoldoende kennis over en soms wil men het ook niet onderkennen, omdat men het onzin vindt, of vreemd en eng.

Allereerst is het van belang na te gaan om wat voor soort paranormale
ervaringen het gaat: helderziendheid, voorspellende ervaringen, telepathie, uittredingen, geestverschijningen, entiteiten enz.. En of er in het algemeen omstandigheden zijn waarin die ervaringen optreden. Paranormale ervaringen kunnen een onderdeel zijn van andere bijzondere ervaringen en processen die een mens kan doormaken.

Door middel van gesprekken hierover kan inzicht worden verkregen. Er kan worden gesproken over wat deze paranormale ervaringen voor de cliënt betekenen. En hoe bijvoorbeeld als ouder van een kind met paranormale ervaringen het best daarop gereageerd kan worden.

  

Het Verbond

Essence of Life is o.a. aangesloten bij:

Contact

Essence of Life

Carly Huiskes

't Zand 33a

4576 CB  Koewacht (NL)

+31(0)115 - 720 585

+31(0)6 - 2361 4068

essoflife.info@gmail.com

  

KVK 201461890000

AGB-code 90036949

www.essenceoflife.nu