Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life
Essence of Life


Samen op zoek

naar de essentie van het leven...


  

Mijn visie

Als therapeut hanteer ik een holistische visie op gezondheid. Ik vind het belangrijk om duidelijkheid te krijgen wat de oorzaak of wel de kern is van de klacht en/of ziekte. Een holistische benadering brengt met zich mee dat de gehele persoon wordt behandeld en niet slechts de symptomen van de aandoening.  Essence of Life betekent het wezenlijke of de kern van het leven.  De weg naar jezelf is teruggaan naar de eigen kern. Hoe dichter men bij zichzelf komt, des te meer persoonlijke inzichten er zullen volgen. Bewustwording van eigen denken en handelen speelt hierin een grote rol. Ieder mens is uniek en vanuit die uniekheid is het mogelijk  om eigen kwaliteiten te (her)ontdekken en te ontplooien, wat zorgt voor vertrouwen en geloof in jezelf.

  

Mijn doel is ondersteuning bieden op een moment dat men het nodig heeft , de innerlijke balans herstellen en leren hoe men dit zelf kan vasthouden.

  

Wie ben ik?

Mijn naam is Carly Huiskes, natuurgeneeskundig (energetisch) therapeut. Ik ben geboren op 1 december 1967 in Rotterdam. Na jarenlang werkervaring opgedaan te hebben in de gezinsverzorging en als jeugdhulpverlener in de agogische sector , kwam ik in contact met het H.J.B.C. via een meerdaagse cursus die aldaar gegeven werd. In 2004 startte ik mijn opleiding tot Natuurgeneeskundig (energetisch) paranormaal therapeut. Na het succesvol afronden van de vier jarige HBO opleiding aan het Johan Borgman college  ben ik in 2008 gestart met mijn praktijk Essence of Life in Koewacht. Jaarlijks volg ik meerdere beroeps-gerichte bijscholingen en neem deel aan intervisiebijeenkomsten.

Opleidingen

Contact

Essence of Life

Carly Huiskes

't Zand 33a

4576 CB  Koewacht (NL)

+31(0)115 - 720 585

+31(0)6 - 2361 4068

essoflife.info@gmail.com

  

KVK 201461890000

AGB-code 90036949

www.essenceoflife.nu

  

MBO-opleiding

AW (Agogisch Werk)


HBO-opleiding

Natuurgeneeskundig

Paranormaal Therapeut

aan het HJBC

(Johan Borgman College)

te Utrecht